Отримання державного майна в оренду

В даній публікації розглядаються питання оренди нерухомого індивідуально визначеного державного майна (далі за текстом – майно або об’єкт оренди). Наприклад, частина приміщення аеропорту або іншого аналогічного, що належить державі та перебуває в управлінні певного державного органу – Міністерства інфраструктури України.

Порядок передачі в оренду державного, а також і комунального майна регулюється положеннями низки законодавчих та підзаконних актів. Звичайно, першою йде Конституція України, зокрема, в даних питаннях важливе положення частини 2 статті 19 Конституції України, що визначає обов’язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Наступний документи, що містить відповідні спеціальні норми це є Закон України “Про оренду державного та комунального майна”(далі за текстом – Закон). В ньому передбачені основні учасники процедури передачі майна в оренду, порядок їх дій, вимоги тощо.

Орендодавцями нерухомого майна, площа якого перебільшує 250 метрів квадратних виступає Фонд державного майна України та його регіональні відділення.

Орендарями майна можуть бути юридичні та фізичні особи, для використання майна з комерційною діяльністю фізична особа має зареєструватися підприємцем до підписання договору оренди тощо.

Ініціативу з передачі або отрмання амйна в оренду можуть виявляти будь-хто. Орендодавці опубліковують у засобах масової інформації відомості про майно, що може бути передано в оренду. Зокрема, у газеті «Відомості приватизації» – додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію», Фонд державного майна України та його відділення публікують оголошення щодо державного майна, конкурсів на проведення їх оцінки, чи оренди тощо.

Орендодавець направляє заяву ініціатора щодо оренди майна до органу, який здійснює управління майном, отримує його погодження та здійснює публікацію відомостей щодо оренди майна. У разі надходженння більше однієї заяви на оренду майна, орендодавець проводить конкурс, про що також здійснює публікацію.

Важливим аспектом відомостей, що публікуються, є зокрема, умови конкурсу, які можуть бути дуже різними. Конкурс щодо оренди майна проводиться згідно із Порядком проведення  конкурсу  на право оренди державного майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 906. Він передбачає певну покрокову процедуру, що зобов’язані виконати кожний із учасників цих правових відносин. Головне ж завдання для орендаря підготувати пакет документів, що відповідає опублікованим умовам конкурсу та подати його у визначений термін. Оскільки, в інакшому випадку конкурсна комісія орендодавця може не допустити учасника до подання конкурсних пропозицій.

Учасник допускається до подання конкурсних пропозицій після розкриття конверту з поданими ним документами та встановлення конкурсною комісією відповідності його конкурсної пропозиції умовам оголошеного конкурсу.

В подальшому при проведенні конкурсу єдиною умовою перемоги є найвища запропонована орендна плата під час аукціону. Його результати оформлюються відповідним протоколом та затверджуються наказом орендодавця. Який в свою чергу є підставою для укладення відповідного договору оренди майна.

Під час процедури із отримання державного майна в оренду є багато місць, де можуть бути порушені права потенційних орендарів на отримання в оренду майна.

Юридична компанія “Богданов і партнери” забпезпечить дотримання Ваших прав від початку публікації оголошення про конкурс з оренди державного майна до оскарження його результатів в адміністративних судах.