Лобіювання

  • Здійснюємо законний вплив на органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб під час розробки та прийняття (участі у прийнятті) ними нормативно-правових актів
  • Забезпечуємо організацію проведення будь-яких соціологічних досліджень
  • Здійснюємо підготовку аналітичних та інших матеріалів
  • Розроблюємо проекти нормативно-правових актів
  • Організовуємо поширення відомостей через засоби масової інформації