законодавства

ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ПЕЧАТОК СКАСОВАНО ОСТАТОЧНО

Використання печатки в господарській діяльності – лише право, а не обов’язок суб’єкта господарювання. Саме така норма доповнює текст стаття 58 прим 1 Господарського Кодексу України.

Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається до державного органу. Копія документа вважається засвідченою, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис Фізичної особи – підприємця.

Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа в разі, якщо така вимога не встановлена законом. Ця вимога тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів  громад (850-1700 грн).

Закон України від 23.03.2017 р. № 1982-VIII.

Документ опубліковано в «Голосі України» № 71 за 19.04.2017 р. і набирає чинності через три місяці після опублікування, тобто 19.07.2017 р.

РОЗМІР ТА ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Розмір мінімальної заробітної плати на рівні 3200,00 гривень був встановлений Законом України «Про державний бюджет на 2017 рік» від 21.12.2016 року  № 1801-VIII , що значно збільшило розмір штрафних санкцій за порушення законодавства про працю, передбачені ст. 265 Кодексу законів про працю України.

У разі, якщо при прийомі на роботу наймані працівники не були ознайомлені з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором передбачено штраф у розмірі  – 3200, 00 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

 

Штраф у розмірі 9 600, 00 гривень передбачено:

•  за недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні;

•  за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплати їх не в повному обсязі;

Штраф у розмірі 32 000, 00 гривень передбачено:

 за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;

 у разі недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 р. № 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543-XII;

Штраф у розмірі 96 000,00 гривень передбачено:

•  за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, і виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Штраф у розмірі 320 000, 00 гривень передбачено за недопущення до перевірки з питань:

допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків.

Винесені посадовими особами  Державної служби України  з питань праці ( далі за текстом – “Держпраці”) та його територіальних органів постанови про накладення адміністративних стягнень виконуються у 10-денний строк, а постанови про накладення штрафу – у місячний строк. При цьому такий строк надається для добровільного виконання, тоді як примусове виконання здійснюється органами державної виконавчої служби.

Проте умисне невиконання постанов посадових осіб Держпраці та її територіальних органів (які не оскаржені) для боржників спричиняє додаткові негативні фінансові наслідки. Так, разом із відкриттям виконавчого провадження з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10% суми, що підлягає стягненню. Такий збір є важелем впливу на боржника, який змушує його замислитися «чи варто зволікати з добровільним виконанням та які наслідки це матиме», оскільки в цьому випадку його борг збільшується.

Наприклад, якщо сума штрафу становить 9 тисяч 600 гривень, то після відкриття виконавчого провадження боржник буде зобов’язаний сплатити вже 9 тисяч 600 гривень боргу та 960 гривень – виконавчого збору. Крім того, підлягають оплаті боржником і понесені витрати на проведення виконавчих дій.

ЗАПРАЦЮВАВ ОНЛАЙН-СЕРВІС ПЕРЕВІРКИ ДІЙСНОСТІ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ

 6 квітня 2017 року Міністерство  внутрішніх справ разом із Державною міграційною службою запустило новий онлайн-сервіс: базу даних недійсних, викрадених або втрачених документів, що посвідчують особу

 

За номером та серією внутрішнього і закордонного паспортів можна буде перевірити документ на дійсність в базі даних Міністерства внутрішніх справ, які здійснюють облік документів пов’язані із криміналом: крадіжка, а також у базі даних Міністерства міграційної служби, які здійснюють облік документів, що визнані недійсними без кримінальної складової: псування, втрата та інше.

Сервіс дає можливість перевірити не тільки паспорт, але й інші види документів, що засвідчують особу:

• паспорт громадянина України;
• паспорт громадянина України у формі картки;
• паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
• тимчасове посвідчення громадянина України;
• посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
• дозвіл на постійне проживання;
• дозвіл на довгострокове перебування;
• посвідчення біженця;
• посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
• проїзний документ особи, якій надано додатковий захист;
• проїзний документ дитини.

Також, на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України за посиланням можна перевірити легітимність довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. За допомогою сервісу можна перевірити довідки видані не пізніше 1 лютого 2017 року.

Для того, щоб перевірити  дійсність документи, що посвідчують особу перейдіть за посиланнями:

Державна міграційна служба України – http://nd.dmsu.gov.ua/

Міністерство внутрішніх справ України – http://wanted.mvs.gov.ua/passport/

Для того, щоб перевірити легітимність довідки про несудимість перейдіть за посиланням:

http://wanted.mvs.gov.ua/test/

 

ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ В ЄРПН

1 квітня 2017 року набрав чинності Закон України  № 1797-VІІІ  «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» від 21.12.2016 р. (далі — Закон № 1797) яким було доповнено ст. 201 Податкового Кодексу України  новим підпунктом.201.16, що передбачає та регулює порядок зупинення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування  в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН)

Реєстрація  податкової накладної/розрахунку коригування зупинятиметься, якщо така податкова накладна/розрахунок коригування відповідатиме сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення такої реєстрації, передбачених п. 74.2 та п. 201.16 Податкового Кодексу України.

Як визначає пункт 74.2 Податкового Кодексу України , у ЄРПН проводитиметься постійний автоматизований моніторинг відповідності податкових накладних і розрахунків коригування відповідним критеріям.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідний платник ПДВ має надати контролюючому органу письмові пояснення та копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для реєстрації в ЄРПН такої податкової накладної/розрахунку коригування. У разі зупинення платникам податку протягом 1-го операційного дня автоматично надсилатиметься квитанція про зупинення такої реєстрації (в електронному вигляді в текстовому форматі), а відповідні письмові пояснення та копії документів мають розглядатися спеціальною комісією Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) відповідно з пп. 201.16.3 Податкового Кодексу України.

Тож стосовно цього ДФС нарешті підготувала та оприлюднила на офіційному сайті  Проект наказу Міністерства фінансів  України «Про затвердження Порядку роботи Комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову у такій реєстрації». Необхідно зазначити,  цей законодавчий акт запрацює лише через певний період часу, адже ще протягом місяця прийматимуться зауваження та пропозиції до такого документа.

 

 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ

Визначення підприємств, перевірка яких запланована Держпраці у 2017 році, проводилося відповідно до встановлених критеріїв.

Ступінь ризику від господарської діяльності підприємств у частині дотримання вимог законодавства про працю оцінювався за такими критеріями:

 

– наявність заборгованостей з виплати зарплати;

– виплата співробітникам зарплати на рівні або нижче за розмір МЗП;

– невідповідність кількості співробітників обсягу виробництва;

– порушення вимог законодавства про працю;

– наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності співробітників і зарплати з показниками звітів, поданих органам державної влади.

Критерії визначення ступеня ризику від господарської діяльності промислових підприємств у сфері охорони праці передбачено окремо постановою Кабміну від 28 квітня 2009 року № 413. У результаті оцінювання діяльності підприємств за зазначеними критеріями встановлюється періодичність проведення перевірки Держпраці.

Критерії відбору підприємств для проведення планової перевірки роз’яснено в листі Держпраці від 13 березня 2017 року N 2798/4.3/4.1-ДП-17. За інформацією Держпраці, з початку року в результаті проведення перевірок виявлено порушення законодавства щодо дотримання мінімального розміру заробітної плати щодо 45 працівників. Роботодавців притягнуто до адміністративної відповідальності.

Ознайомитися з планами перевірок за всіма областями (крім Донецької та Луганської обл.) можна на сайтах обласних управлінь Державної служби України з питань праці.